Gemotoriseerde Sloten

Elektromechanische, gemotoriseerde sloten worden geactiveerd door een impulsgenerator zoals een drukknop, een codeklavier, een toeganssysteem met badge, code of vingerprint,  waarbij de motor de nachtschoot of nachtschoten bij meerpuntsloten
in minder dan een seconde intrekt voor een bepaalde regelbare tijd.

Een motorslot staat altijd onder continue voedingspanning.
Hierdoor zal de deur altijd vergrendeld blijven met dag- en nachtschoot, ook in geval van stroomuitval.

Bij een motorslot is er aan de buitenzijde van de deur altijd een vaste knop of trekker bevestigd.
De binnenzijde van de deur wordt uitgerust met: een kruk of een vaste knop of trekker.

Indien aan de binnenzijde een kruk gemonteerd wordt (enkel bij motorsloten met een dagschoot),
bezit het slot een paniekfunctie en kan het slot gebruikt worden bij nooddeuren.

Indien aan de binnenzijde een vaste knop of trekker wordt voorzien,
dan kan aan beide kanten van de deur toegangscontrole worden toegepast.
Het slot bezit dan geen paniekfunctie meer en mag aldus niet gebruikt worden bij nooddeuren.

Er zijn 5 types motorsloten beschikbaar  :

Motorsloten Smaldeurmotorslot Meerpunt Motorslot Meerpunt Smaldeur Motorslot Motorslot met zwaaischoot
Motorsloten voor volle houten en stalen deuren met dag en nachtschoot Smaldeur motorsloten voor smaldeurprofielen in PVC, aluminium, hout of staal met dag en nachtschoot . Meerpunt  motorsloten voor volle deuren in hout of staal Meerpunt smaldeur motorsloten voor smaldeurprofielen in PVC, aluminium, hout of staal. Motorslot met zwaaischoot
zonder dagschoot

U vindt in ons gamma de elektro-gemotoriseerde motorsloten van volgende fabrikanten  :