Brondool CareLockLogo Brondool

Kwaliteit en veiligheid samengevoegd

De totaaloplossing op het gebied van toegangscontrole in combinatie metBrondool CareLockpersoonlijke woonvrijheid.
Deze gebruiksvriendelijke beslag-slot combinatie (krukbestuurd),
is voorzien van een vluchtveiligheidsfunctie, 
met een zeer duidelijke LED-indicator.
Daarom is dit zorgslot de perfecte oplossing,
voor toepassing bij patiëntenkamers in zorginstellingen etc..
De zorgverlener bepaalt de ver- en ontgrendeling,
en de patiënt ervaart het gevoel van persoonlijke woonvrijheid.
Dit door het toepassen van de privacyfunctie. 
Hierbij ondersteunt men de patiënt bij een stuk zelfontplooiing,en “regie” over hun eigen functioneren.

Eenvoudige bediening

De Brondool CareLock biedt niet alleen de perfecte oplossing,
maar is ook gemaakt voor een uiterst eenvoudige bediening.

afgeslotenAfgesloten

De deur wordt afgesloten door aan de gangzijde,
de cilinder te bedienen met een sleutel.
Met dezelfde sleutel kan deze functie ook weer worden opgeheven.
De zorgverlener bepaalt dus of de kamer is afgesloten,
of een loopfunctie heeft. Indien de deur is afgesloten,
dan is aan beide zijden de kruk niet te bedienen,
en geeft de LED-indicator de kleur rood weer. [ binnen- en buitenzijde ]
Deze kleur rood zal na enige tijd afnemen qua felheid,
zodat de patiënt hier géén hinder van ondervindt
tijdens het verblijf in de kamer.

OrangedotPrivacy-sluiting

Deze functie houdt in dat de gebruiker of zorgverlener aan de binnenzijde de LED-indicator indrukt,
zodat andere bewoners de ruimte niet kunnen betreden. De LED-indicator kleurt dan aan de binnenzijde half rood / half groen,
zodat de gebruiker duidelijk kan waarnemen dat deze privacy-sluiting is ingeschakeld. [ buitenzijde kleurt oranje ]

Deze privacy-sluiting geeft daardoor de patiënt een gevoel van persoonlijke woonvrijheid.
Deze functie is altijd door de zorgverlener te overrulen [ d.m.v. sleutelbediening] en is de deur altijd te openen. 
Deze privacy-functie kan door de zorgverlener ook geheel worden uitgeschakeld door in de geopende deurstand,
de wissel 5 seconden vast te houden [Optioneel], deze komt dan in een programmeerstand,
en door aan de binnenzijde de privacy-knop 2 sec. ingedrukt te houden is deze in- of uitgeschakeld.
Na uitschakelen van de privacy-functie gaat aan de gangzijde de led in een langzaam tempo knipperen.

groene bolLoopfunctie

De deur heeft de loopfunctie als deze niet vergrendeld is,
en niet op de privacystand staat zodat de men vrij deze ruimte kan betreden en verlaten.
De LED-indicator geeft de kleur groen weer. [ binnen- en buitenzijde ].
Aan de binnenzijde neemt deze kleur groen na enige tijd qua kleur af in felheid,
zodat ook hier de patiënt géén hinder van ondervind.

Vluchtveiligheidsfunctie

De Brondool CareLock heeft daarnaast ook nog een ingebouwde vluchtveiligheidsfunctie,
die niet door de patiënt en de zorgverlener wordt bedient, maar die via de brandmeldcentrale of het calamiteitensysteem loopt.
Dat betekent dat met één druk op de knop alle deuren in de loopfunctie worden gezet,
zodat iedereen direct toegang heeft tot de aangegeven vluchtroute.
Ook hulpverleners hebben dan direct toegang total deze vrijgegeven ruimtes.

Zorgcilinder

Door het toepassen van de Brondool zorgcilinder [optioneel] kan de patiënt zelf zijn of haar kamer openen,
en afsluiten m.b.v. een sleutel. Maar door de beperkte slag in de cilinder,
kan de patient met deze sleutel nooit de afgesloten situatie van de zorgverlener opheffen !

CareLock Gangzijde
CareLock
Brondool CareLock 3

LED kleur functionaliteiten beslag

Gangzijde :

rood Rood: Afgesloten
oranje Oranje: Privacy-sluiting
groen Groen: Loopfunctie
Kamerzijde :
halfrood Half rood:  Afgesloten
rood_groen Half rood/groen: Privacy-sluiting
half_groen Half groen :  Loopfunctie

Gegevens slot [610-CL]

Dagschoot : RVS
Hulpschoot : Messing vernikkeld
Hulpschoot signalering: Maak contact
Voorplaat : Rechthoekig [ 235 x 24 ] standaard
Cilindermaat : 17 mm Europrofiel
Cilinderschroef : Lengte maximaal 65 mm
Doornmaat : 60 mm
Steekmaat :  PC72
Spanning : 12-24 VDC
Ruststroomprincipe: Spanningsloos ontgrendeld
Geheugen: Bij spanningsuitval komt het slot
in de laatst gekozen positie terug
Opgenomen vermogen : 4,2 Watt
Spoelbelasting : 100% ED
Krukstift : Standaard
Sluitplaat : P649/47 NEMEF
Aan te sluiten op brandmeldcentrale en/of calamiteitensysteem

Gegevens Beslag [5500-CL]

Steekmaat: PC72
Schild afmetingen: 250 x 50 mm
Uitvoering: Ei-kruk / Kruk D-model verend
Schilddikte: 11,5 mm kamerzijde / 9,5 mm gangzijde
Draairichting: Din-Links / Din-Rechts
Kleur:  RVS geborsteld

Optioneel

  • Brondool kabelovergang M1190 / M1191
  • Brondool kabel [ 5 x 0,34 mm ]
  • Brondool deurdranger
  • Halve Cilinder
  • Deurstand signalering d.m.v. deurmagneetcontact [DMC]
  • Voorplaat 294 x 24 [rechthoekig] of 235 x 24 [afgerond]

Interesse in een Brondool CareLock ? Neem dan gerust even contact met ons op